PRAVIDELNÉ ČISTENIE SOLÁRNYCH PANELOV ŠETRÍ PENIAZE

Čistenie solárnych panelov

V profesionálnom aj súkromnom živote je rozumné investovať do produktov, ktoré sú navrhnuté tak, aby nám pomáhali šetriť čas a peniaze, vytvárať pohodlnejšie podmienky alebo, ako v prípade fotovoltaických systémov, vyrábať udržateľnú zelenú elektrinu a zvýšiť finančný profit. Rozhodnutie o takejto investícii však až tak často nesprevádza úvahu o potrebe pravidelnej údržby takéhoto produktu. Ak si napríklad kúpite kosačku na trávu, pretože chcete kosiť svoj trávnik rýchlejšie a pohodlnejšie, tiež vám v priebehu doby vzniknú dodatočné náklady na benzín alebo elektrinu, olej či menšie opravy.

Na povrchu každého vonku umiestneného objektu sa časom nahromadia nečistoty vplyvom okolitého prostredia a to isté platí aj pre solárne elektrárne. Firma nanosun sa už šesť rokov venuje profesionálnemu čisteniu fotovoltaických povrchov s cieľom predĺžiť ich životnosť a zvýšiť výnos. K dlhoročným európskym zákazníkom spoločnosti nanosun preto patria okrem iného poľnohospodárske družstvá a agropodniky, využívajúce vlastné rozľahlé strešné plochy na umiestnenie solárnych modulov. Po vyčistení modulov od zmesi plynov, vodných pár a prímesí, ktoré odchádzajú vetracími otvormi v strechách, zákazníci sa môžu tešiť zo zvýšenia výkonu svojej FVE, v mnohých prípadoch až o 30 i viac percent. Niektorí na základe tejto skúsenosti neskôr neváhajú svoje solárne strechy nechať vyčistiť aj trikrát za rok, pretože sa presvedčili, že takého nárastu účinnosti nemožno skrze samočistiace vlastnosti fotovoltaických modulov dosiahnuť.

Po vyčistení modulov od zmesi plynov, vodných pár a prímesí, ktoré odchádzajú vetracími otvormi v strechách, zákazníci sa môžu tešiť zo zvýšenia výkonu svojej FVE, v mnohých prípadoch až o 30 i viac percent.

Inak je to u zákazníkov spoločnosti nanosun vlastníkoch alebo prevádzkujúcich pozemné solárne elektrárne nachádzajúcej sa v pomerne čistom prostredí. Jeden alebo dva roky ich vlastného monitoringu nemusí signalizovať žiadne znečistenie FVE. Neskôr veľa rôznych faktorov môže tento stav meniť, ktoré spôsobujú rôzne úrovne a typy znečistenia. V zime sa jedná o soli, nečistoty a mastnoty, v lete potom peľ, kvety a prach zvírené vplyvom pohybu dopravných prostriedkov alebo vetra. Záleží tiež na druhu použitých panelov, ich sklonu a umiestnenie. Je dôležité vedieť, že v dôsledku usadzovaniu nečistôt na solárnych povrchoch dochádza k chemickým reakciám. Usadeniny sú agresívne a rýchlo vytvára zakalený povrch modulu, hromadia sa priamo na hranách a v rohoch okolo rámov, pričom film nečistôt migruje zdola nahor, a intenzita znečistenie sa postupne ďalej zvyšuje. Aj malé znečistenie uľahčuje ukladanie ďalších usadenín a má za následok neskoršie zapnutie systému v ranných hodinách a neskoršie vypnutie večer. To je zrejmé najmä v chladných a ponurých zimných mesiacoch, kedy už slnečné svetlo nie je optimálne. Ak sú časti solárnych článkov znečistené, znižuje sa výnos celého modulu, pretože táto časť sa v obvode správa ako odpor. Kvôli sériovému prepojeniu, v ktorom sú pripojené tzv. stringy, najslabší modul určuje celkový výkon.

Čistenie solárnych panelov

Preto je dôležité, aby v pravidelných intervaloch zasiahol do procesu dážď alebo sneh, ktoré by nečistoty vypláchol, ak sú k tomu použité panely určené. Ak dostatočné množstvo zrážok alebo vrstvy snehu neprichádza, je nanajvýš vhodné zabezpečiť si odborné ručné prípadne robotické vyčistenie solárnych ploch. V rámci monitoringu merateľný efekt čistenia pretrváva až dva mesiace. Preto sa majitelia pozemných elektrární najmä v Nemecku a Rakúsku, ktoré neboli niekoľko rokov čistené, obracajú s dôverou na nanosun a jej skúsené a profesionálne vyškolené tímy pracovníkov.

Za posledné dva roky veľa výrobcov solárnych modulov prispôsobil svoje záručné podmienky. Ako príklad môže poslúžiť nasledujúca citácia: "Pokiaľ dôjde k poškodeniu fotovoltaických modulov v dôsledku neodbornej manipulácie alebo neodstráneného znečistenia, dôjde k strate nároku na záruku." (Zdroj: Sonnenenergie, 3/2015). Preto už mnohí z prevádzkovateľov fotovoltaických elektrární, vrátane zákazníkov spoločnosti nanosun, počítajú vo svojich investičných plánoch s každoročnou pomernou čiastkou na údržbu a čistenie FVE. Náklady na čistenie sú odpočítateľnou daňovou položkou. Prevádzkovateľ samozrejme zodpovedá za bezpečnú prevádzku svojich fotovoltaických zariadení, a preto je pravidelná údržba povrchu FVE veľmi dôležitá, pretože v prípadoch škody vzniknuté zanedbaním údržby neexistuje poistné plnenie.

Na fotografiách nižšie môžete vidieť fotovoltaickú elektráreň pred a po čistení robotom:

Čistenie solárnych panelov Čistenie solárnych panelov

Podrobné informácie o čistení povrchu solárnych elektrární vám poskytne:

nanosun s.r.o. – Nanocleansolar
www.nanocleansolar.com
Email: info@nanosun.cz
Karel Pařenica, tel. +420 722 914 684
Božena Navrátilová, tel. +420 777 914 933