REGULARNE CZYSZCZENIE PANELI SŁONECZNYCH OSZCZĘDZA PIENIĄDZE

czyszczenie paneli słonecznych

W życiu zawodowym i prywatnym warto inwestować w produkty, które mają nam pomóc zaoszczędzić czas i pieniądze, stworzyć bardziej komfortowe warunki lub, jak w przypadku systemów fotowoltaicznych, wytwarzać zrównoważoną zieloną energię elektryczną i zwiększać zyski finansowe. Jednak zbyt często decyzji o takiej inwestycji nie towarzyszy rozważenie konieczności regularnej konserwacji takiego produktu. Na przykład, jeśli kupisz kosiarkę, ponieważ chcesz skosić trawnik szybciej i wygodniej, z czasem poniesiesz dodatkowe koszty za benzynę, prąd, olej lub drobne naprawy.

Z biegiem czasu na powierzchni każdego obiektu zewnętrznego gromadzi się brud ze względu na otaczające środowisko, to samo dotyczy elektrowni słonecznych. Firma nanosun od sześciu lat profesjonalnie czyści powierzchnie fotowoltaiczne w celu przedłużenia ich żywotności i zwiększenia wydajności. Dlatego do wieloletnich europejskich klientów Nanosun należą między innymi spółdzielnie rolnicze i przedsiębiorstwa rolnicze, które wykorzystują własne duże powierzchnie dachowe do zainstalowania modułów słonecznych. Po oczyszczeniu modułów z mieszaniny gazów, pary wodnej i domieszek, które wydostają się przez otwory wentylacyjne w dachach, klienci mogą w wielu przypadkach cieszyć się wzrostem wydajności instalacji fotowoltaicznej nawet o 30 procent lub więcej. Opierając się na tym doświadczeniu, niektórzy nie wahają się przed czyszczeniem swoich dachów solarnych nawet trzy razy w roku, bo zdają sobie sprawę, że w ich przypadku efekt samooczyszczania modułów fotowoltaicznych jest bezprzedmiotowy.

Po oczyszczeniu modułów z mieszaniny gazów, pary wodnej i domieszek wydostających się z otworów wentylacyjnych w dachach, klienci mogą w wielu przypadkach cieszyć się wzrostem wydajności swojej instalacji FVE nawet o 30 procent lub więcej.

Inaczej dzieje się u klientów nanosun będących właścicielami lub uzytkownikami naziemnych elektrowni słonecznych zlokalizowanych w stosunkowo czystym środowisku. Sam monitoring przez jeden do dwóch lat może nie sygnalizować zanieczyszczenia instalacji fotowoltaicznej. Z biegiem czasu stan ten może się zmieniać wraz z wieloma różnymi czynnikami, które powodują różne poziomy i rodzaje zanieczyszczeń. Zimą są to sole, brud i tłuszcz, a latem pyłki, kwiaty i kurz wirujące na skutek ruchu pojazdów lub wiatru. Zależy to również od rodzaju użytych paneli, ich nachylenia i położenia. Ważne jest, aby wiedzieć, że reakcje chemiczne zachodzą na powierzchniach solarnych w wyniku osadzania się zanieczyszczeń. Osady są agresywne i szybko powodują zmętnienie powierzchni modułu, gromadząc się bezpośrednio na krawędziach i narożnikach ramek, z warstwą brudu migrującą od dołu do góry, a intensywność zanieczyszczenia stopniowo wzrasta. Nawet niewielka ilość zanieczyszczeń ułatwia magazynowanie dodatkowych osadów i skutkuje późniejszym włączeniem systemu rano i późniejszym wyłączeniem wieczorem. Jest to szczególnie widoczne w mroźnych i ponurych miesiącach zimowych, kiedy światło słoneczne nie jest już optymalne. Zabrudzenie części ogniw słonecznych powoduje zmniejszenie wydajności całego modułu, ponieważ ta część pełni rolę rezystora w obwodzie. Ze względu na połączenie szeregowe, w którym łączone są tak zwane stringi, o ogólnej wydajności decyduje najsłabszy moduł.

czyszczenie paneli słonecznych

Dlatego ważne jest, aby deszcz lub śnieg ingerowały w proces w regularnych odstępach czasu w celu zmywania brudu, jeśli panele są przeznaczone do tego celu. Jeśli nie ma wystarczającej ilości opadów lub warstwy śniegu, najbardziej wskazane jest profesjonalne ręczne lub zrobotyzowane czyszczenie powierzchni słonecznej. W ramach monitoringu wymierny efekt czyszczenia utrzymuje się do dwóch miesięcy. Dlatego właściciele elektrowni naziemnych, zwłaszcza w Niemczech i Austrii, które nie były czyszczone od kilku lat, z ufnością zwracają się do nanosun i jego doświadczonych i profesjonalnie wyszkolonych zespołów pracowników.

W ciągu ostatnich dwóch lat wielu producentów modułów słonecznych dostosowało swoje warunki gwarancji. Jako przykład można posłużyć się następującym cytatem: „Jeśli moduły fotowoltaiczne zostaną uszkodzone w wyniku niewłaściwej obsługi lub nieoczyszczonych zabrudzeń, gwarancja zostanie utracona.” (Źródło: Sonnenenergie, 3/2015). Dlatego wielu operatorów elektrowni fotowoltaicznych, w tym klienci firmy nanosun, w swoich planach inwestycyjnych uwzględniają proporcjonalną roczną kwotę na konserwację i czyszczenie instalacji fotowoltaicznej. Koszty czyszczenia są kosztami uzyskania przychodu. Operator jest oczywiście odpowiedzialny za bezpieczną eksploatację swoich systemów fotowoltaicznych, dlatego bardzo ważna jest regularna konserwacja powierzchni instalacji FVE, ponieważ nie ma odszkodowania w przypadku szkód spowodowanych zaniedbaniem konserwacji.

Na poniższych zdjęciach można zobaczyć elektrownię fotowoltaiczną przed i po czyszczeniu wykonanym przez robota:

czyszczenie paneli słonecznych czyszczenie paneli słonecznych

Szczegółowych informacji na temat czyszczenia powierzchni elektrowni słonecznych udzieli:

nanosun s.r.o. – Nanocleansolar
www.nanocleansolar.com
e-mail: info@nanosun.cz
Karel Pařenica, tel. +420 722 914 684
Božena Navrátilová, tel. +420 777 914 933